Generalforsamling 27/2-17 kl. 19

Vi har generalforsamling mandag den 27. februar 2017 kl. 19 i Brønden.
Vi starter med et foredrag om svenskekrigene i Brøndby, og derefter holder vi generalforsamlingen cirka kl. 20.15

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for 2016. Herunder kan foreningens fremtidige virke drøftes.
 3. Godkendelse af regnskabet for 2016.
 4. Forslag:
  1. Vedtægtsændring, idet bestyrelsen foreslås indskrænket til 3 personer, nemlig formand, kasserer og næstformand. Endvidere foreslås at der hvert år vælges en revisorsuppleant.
 5. Budget 2017 og fastlæggelse af kontingent. Kassereren foreslår at årskontingentet er 10 kr. for enkeltmedlemmer, 15 kr. for husstandsmedlemmer og 40 kr. for støttemedlemmer (foreninger). Vi har en fornuftig formue, og i henhold til Folkeoplysningsloven skal der være et kontingent.
 6. Valg:
  1. I henhold til vedtægterne er kassereren på valg ulige år. Vagn Kjær-Hansen genopstiller.
  2. Vi har pt. ingen yderligere bestyrelsesmedlemmer. I henhold til de nye vedtægter, som forhåbentlig godkendes, skal der desuden være en formand og en næstformand. De skal derfor vælges blandt foreningens medlemmer.
  3. Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen.
  4. Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Vagn i hænde senest 14 dage før den afholdes. Benyt gerne email vagnkh@gmail.com eller adressen Strandskolevej 217.

Da Brøndby Strand voksede frem

Villaområderne voksede frem i stedet for sommerhusene. Gartnerierne blev til boligblokke. Gammel Køge Landevej har været her hele tiden. Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortæller og viser billeder fra Brøndby Strand igennem tiderne.

Den store udvikling skete i løbet af 100 år. I første halvdel af 1900-tallet var Brøndby Strand mest landbrug og sommerhuse, men derefter begyndte parcelhusene også at komme. Den store udbygning kom først i halvfjerdserne, da de store etageboliger og højhuse blev bygget, og S-toget kom.

Arrangementet foregår MANDAG den 23. JANUAR 2017 KL. 19-21 i KULTURHUSET BRØNDEN og er gratis. Du behøver ikke melde dig til. Tag gerne andre interesserede med.

Vi har oprettet arrangementet på Facebook, og du er meget velkommen til at dele det med dine venner eller invitere dem:
https://www.facebook.com/events/1320789844639899/

Da Brøndby fik en rigtig strand

Vores møde om Strandparken med Per Kaalund er nu klar og finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 19-21 i Brønden. Jeg håber vi ses dér. Mødet er åbent for alle.

Kom og hør historien om Strandparken fra Per Kaalund, der som amtsborgmester var manden der fik virkeliggjort årtiers planer. I dag er den et dejligt stykke menneskeskabt natur. I 1979 var den et kæmpe anlægsarbejde med mange udfordringer.

Før Strandparken var der en lavvandet kyst med masser af tang og stillestående vand. Vi har fundet mange gode billeder og film fra før og efter Strandparken, og ikke mindst om det store byggearbejde.

Foredraget ligger også som en begivenhed på vores Facebook-side:
https://www.facebook.com/events/1083164238427565/
Hvis du bruger Facebook må du meget gerne invitere dine venner.

Film og fortællinger langs Kløverstierne i Brøndby Strand

Onsdag den 20. april kl. 19 har vi igen fået fat i Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet, som vil fortælle om Kløverstierne i Brøndby Strand. Det foregår i Kulturhuset Brønden, mødelokale 2.

Kløverstierne i Brøndby Strand er beboernes helt egne fortællinger om lige netop deres særlige sted eller deres særlige oplevelse i Brøndby Strand. Det er der kommet en række små film ud af, som man kan opleve på sin smartphone, når man følger Kløverstierne rundt i Brøndby Strand.

Filmene fortæller om alt lige fra Gammel Køge Landevej i 1930’erne til nutidens skaterbaner. Aftenens foredrag viser en række af disse små film inklusiv fortællinger om filmene fortalt af Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet.

Alle er velkomne.Smedien på Køgevej, som er med i en af filmene

Efter foredraget og filmene holder vi årets generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand.